Habarlar

 • Spielwarenmesse 2024 Nýurnbergdäki oýunjak ýarmarkasy

  Spielwarenmesse 2024 Nýurnbergdäki oýunjak ýarmarkasy

  “Spielwarenmesse 2024” oýunjak ýarmarkasy 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwaryndan 3-nji fewraly aralygynda Nürnbergde geçiriler. Bäş günüň dowamynda öňdebaryjy deň-duşlaryňyz bilen täsin täzeliklere we interaktiw attraksionlara şaýat bolarsyňyz.Leadinghli öňdebaryjy markalar, başlangyç kärhanalary, esasy zynjyrlar üçin alyjylar, bölek satyjylar, a ...
  Koprak oka
 • 2024 Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasy

  2024 Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasy

  HKTDC Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasynyň 50-nji neşirine hoş geldiňiz.Köp ýyllaryň dowamynda ýarmarka oýunjak öndürijileri we üpjün edijileri dünýä alyjylaryna iň täze we iň täze oýunlaryny görkezmek üçin dünýä derejesindäki platforma bilen üpjün etdi.Thearmarka hem c ...
  Koprak oka
 • 2023 Mega Show

  2023 Mega Show

  MEGA SHOW sowgat, baýraklar, öý goşlary, aşhana we nahar, durmuş önümleri, oýunjaklar we çaga önümleri, Ro Christmasdestwo we baýramçylyk we sport önümleri üçin Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde güýzde Gonkongda Aziýanyň iň uly we möhüm çäresi.Üç onýyllygyň dowamynda MEG ...
  Koprak oka
 • Gonkong sowgat we oýunjak sergisi we öý enjamlary sergisi (MEGA SHOW)

  Gonkong sowgat we oýunjak sergisi we öý enjamlary sergisi (MEGA SHOW)

  Her güýzde meýilleşdirilýän bu aşa uly satyn alyş çäresi, 2019-njy ýylda 28-nji ýylyna girer we Aziýa we dünýäniň dürli künjeklerinden 3936 öndürijini ýene bir gezek gatnaşar.Iň soňky MEGA SHOW sergisi 133-den 51524 töweregi alyjyny özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýanwar Gonkong oýunjak sergisi

  2023-nji ýanwar Gonkong oýunjak sergisi

  Gonkong oýunjak ýarmarkasy 2023, sergi wagty: 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndan 12-nji ýanwary, serginiň ýerleşýän ýeri: Gonkong, Hytaý - Gonkong - 1-nji sergi ýoly, Wançaý etraby - Gonkong konwensiýa we sergi merkezi, guramaçy: Gonkong söwda ösüşi Býuro, saklaýyş möhleti: onc ...
  Koprak oka
 • 133-nji Kanton ýarmarkasy halkara pawilionyna gatnaşmak habarnamasy

  133-nji Kanton ýarmarkasy halkara pawilionyna gatnaşmak habarnamasy

  1957-nji ýylda döredilen Kanton ýarmarkasy 132 sapak üçin üstünlikli geçirildi we her ýazda we güýzde Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde geçirilýär.Kanton ýarmarkasy iň uzyn taryhy, iň uly göwrümi, iň doly sergi görnüşi bolan giňişleýin halkara söwda çäresidir ...
  Koprak oka