IOT GOWY ÖNÜMLER

Gyzgyn satuw Uzakdan dolandyrylýan ekskawator Oýnawaç Rc Gurluşyk ulaglary Simulýasiýa spreýli oýunjak oýnawaç kran

2.4G garyndy wersiýasy çeňňek / 8 kanaly uzakdan dolandyryjy kran / öňe / yza / çep öwrüm / sag öwrüm / simulýasiýa ses effekti / iş stolunyň / el bilen aýlanmagy / awtomatiki görkeziş funksiýasy / göteriji gol götermegi we düşürmegi el bilen dolandyrmak

Gyzgyn satuw Uzakdan dolandyrylýan ekskawator Oýnawaç Rc Gurluşyk ulaglary Simulýasiýa spreýli oýunjak oýnawaç kran

Uzakdan dolandyryjy ekskawator oýunjak Rc gurluşyk ulaglary, simulirlenen spreý bilen oýunjak oýnaýjy kran

2.4G garyndyly çeňňek / 11 kanal uzakdan dolandyryjy kran / öňe / yza / çep öwrüm / sag öwrüm / simulýasiýa ses effekti / 640 ° / simulýasiýa pürküji / awtomatiki görkeziş funksiýasy / bum edip bilýän götermegi we düşürmegi el bilen dolandyrmak

Uzakdan dolandyryjy ekskawator oýunjak Rc gurluşyk ulaglary, simulirlenen spreý bilen oýunjak oýnaýjy kran

Gyzgyn satuw Uzakdan dolandyrylýan ekskawator Oýnawaç Rc Gurluşyk ulaglary Gurluşyk awtoulag oýunjaklary üçin sesli awtoulag oýunjaklary

5 kanally uzakdan dolandyrylýan gözleg ekskawatory / öňe / yza / çep öwrüm / sag öwrüm / gazuw / iş stolunyň el bilen aýlanmagy / simulirlenen ses effekti / el bilen aýlanmak 640 °

Gyzgyn satuw Uzakdan dolandyrylýan ekskawator Oýnawaç Rc Gurluşyk ulaglary Gurluşyk awtoulag oýunjaklary üçin sesli awtoulag oýunjaklary

Uzakdan dolandyryş ulaglary oýnawaç ýük awtoulaglary Rc Gurluşyk ulaglary Simulirlenen spreý bilen oýunjak in Engineeringenerçilik seriýasy

5 kanally uzakdan dolandyrylýan gözleg ekskawatory / öňe / yza / çep öwrüm / sag öwrüm / gazuw / iş stolunyň el bilen aýlanmagy / simulirlenen ses effekti / awtomatiki görkeziş funksiýasy, el bilen aýlanmak 640 °

Uzakdan dolandyryş ulaglary oýnawaç ýük awtoulaglary Rc Gurluşyk ulaglary Simulirlenen spreý bilen oýunjak in Engineeringenerçilik seriýasy
kompaniýa hakda

Biz hakda

“LK Toys” 2007-nji ýylda esaslandyryldy, bu oýunjak meýdançasynda öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji.

17 ýyldan gowrak tejribe oýnawaçlar üçin tejribe toparymyz bar.Surat çekmek, galyp ýasamak, galyplary açmak, sanjym, gurnamak, gaplamak we eltip bermek üçin güýçli gözleg we barlag bölümi.Hünärmen QC toparymyz, eltip bermezden ozal hemme zadyň müşderiniň standartyna we bazar standartyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

21 ýyldan gowrak wagt bäri synagdan geçen düzgünleri sakladyk we halkara işewürlik bazary hemişe üýtgäp dursa-da, hil we dogry iş tejribesine bolan garaýşymyz beýle däl.

OEM ODM ýa-da oýnawaçlar üçin açyk zatlara garamazdan, bütin dünýäde müşderä hyzmat etjekdigimize ynanýarys. Zawodymyz BSCI, ISO9001 zawodyň audit standarty bilen duşuşýar.

 

 

 

 • Gözleg Gözleg
 • berjaý etmek berjaý etmek
 • Prototip ýazmak Prototip ýazmak
 • Önümçilik - & - Eltip bermek Önümçilik - & - Eltip bermek

Kompaniýanyň kwalifikasiýasy

 • amfori
 • iso9001
 • iso14001
 • FSC
 • ROHS
 • ASTM
 • EN71
 • GCC
 • CE
 • FCC

Aýratyn önümler

hyzmatdaş hyzmatdaş

 • hyzmatdaş- (16)
 • hyzmatdaş- (14)
 • hyzmatdaş- (8)
 • hyzmatdaş- (9)
 • hyzmatdaş- (3)
 • hyzmatdaş- (15)
 • hyzmatdaş-1
 • hyzmatdaş- (13)
 • hyzmatdaş- (6)
 • hyzmatdaş- (12)

habarlar

 • Spielwarenmesse 2024 Nýurnbergdäki oýunjak ýarmarkasy

  Spielwarenmesse 2024 Nýurnbergdäki oýunjak ýarmarkasy

  “Spielwarenmesse 2024” oýunjak ýarmarkasy 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwaryndan 3-nji fewraly aralygynda Nürnbergde geçiriler. Bäş günüň dowamynda öňdebaryjy deň-duşlaryňyz bilen täsin täzeliklere we interaktiw attraksionlara şaýat bolarsyňyz.Leadinghli öňdebaryjy markalar, başlangyç kärhanalary, esasy zynjyrlar üçin alyjylar, bölek satyjylar, a ...

 • 2024 Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasy

  2024 Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasy

  HKTDC Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasynyň 50-nji neşirine hoş geldiňiz.Köp ýyllaryň dowamynda ýarmarka oýunjak öndürijileri we üpjün edijileri dünýä alyjylaryna iň täze we iň täze oýunlaryny görkezmek üçin dünýä derejesindäki platforma bilen üpjün etdi.Thearmarka hem c ...

 • 2023 Mega Show

  2023 Mega Show

  MEGA SHOW sowgat, baýraklar, öý goşlary, aşhana we nahar, durmuş önümleri, oýunjaklar we çaga önümleri, Ro Christmasdestwo we baýramçylyk we sport önümleri üçin Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde güýzde Gonkongda Aziýanyň iň uly we möhüm çäresi.Üç onýyllygyň dowamynda MEG ...

Biz bilen habarlaşyň