Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shantou LK Trading Co., Ltd.”, meşhur oýunjak şäheri - Şantouda ýerleşýän Hytaýda öňdebaryjy oýunjak öndürijilerinden we söwda kompaniýalaryndan biridir.Dizaýn, gözleg, oýunjak öndürmek we söwda bilen meşgullanýarys.

RC ýük awtoulagyny / elektron şäher hyzmat awtoulag / sürtülme ýük awtoulagyny öndürmekde ýöriteleşýäris

Kompaniýamyzyň gurluşyk meýdany 400 inedördül metr bolup, 70,000-den gowrak oýunjak bar.

Hil dolandyryşyny iň möhüm strategiýa hasaplaýarys.Kanagatlanarly hilli önümler bilen üpjün etmek bilen, parlaklyga ýetmek üçin elimizden gelenini edip, daşarky bazarlary güýçli giňeltmäge üns berýäris.

Dizaýn

Ylmy barlaglar

Önümçilik

Söwda

Biziň güýjümiz

Önümlerimiz Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde eýýäm kanagatlanarly satyldy.Hyzmatdaşlyk zawodymyz önümçiligi berk ýerine ýetirýärISO9001weBSCIzawod barlagy we üpjün edip bilerOEM we ODMhyzmaty.

Teswirleriňizi we soraglaryňyzy kabul etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we geljekde siziň bilen uzak möhletli we girdejili gatnaşyk gurmagy umyt edýäris.

hormat

Görüşimiz

Biziň gözýetimimiz, dünýäde abraýly dünýä pudagyny gurmak.

Biziň wezipämiz

Biziň maksadymyz, bütin dünýäde gowy önümler we gowy hyzmat bermek.

Biz bilen habarlaşyň

Önümlerimiz bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy görülýär.SHANTOU-daky zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz we geljekde siziň bilen bilelikde işlemegimize garaşýarys.