Çagalar oýnawaç in Engineeringenerligi pürküji Digger ýük maşynynyň garyndysy 2.4G 11 Kanal R / C ekskawator, ýeňil we sesli


 • Haryt belgisi:809142
 • Batareýa:3.7V Li-lon (goşulýar)
 • Uzakdan dolandyryş:2 * AA (goşulmaýar)
 • Batareýanyň zarýad beriş wagty:90-120min
 • Önümiň ölçegi:450 * 140 * 290 mm
 • Önümiň agramy:904,7 gr
 • Bukjanyň ölçegi:452 * 245 * 183 mm
 • Bukjanyň agramy:1467,6 gr
 • Garnituralar:1 sany USB kabeli
 • Batareýanyň zarýad beriş wagty:90-120min
 • Önümiň jikme-jigi

  Önümiň beýany

  Haryt wideosy

  Haryt bellikleri

  809142-9
  809142-10

  Spreý funksiýasy

  Uzakdan dolandyrmak, spreý funksiýasyny getirip, spreýi dolandyryp biler

  809142-11

  Forklift belgi goly

  Ekskawator belgi goly, beligiň işine tarap

  809142-12

  Ekskawatoryň aşagynda

  Ekskawator uzakdan dolandyrmak yzyna dolanyp biler

  809142-13

  Ekskawator belgi

  Uzakdan dolandyrmak ekskawator belgini işledip biler

  809142-14

  Kauçuk yzlar

  Gözlenýän galyňlyk çylşyrymly topografiýa bilen aňsatlyk bilen iş salyşýar we geýmek garşylygy berk däl

  Uzakdan dolandyryş görkezmeleri

  809142-15

  Görkezmek üçin gaplama

  809142-16

 • Öňki:
 • Indiki:

 • / R / C ekskawatoryň akyl belgi gazmagy has güýçli we reallaşdyrýar.

  The Ses we pürküji funksiýasy bilen gumlary süpürip, in engineeringener awtoulagyna salýan ekskawator, hakyky funksiýa çagalary gurluşyk binasynyň bagtyny başdan geçirýär.

  Special Aýratyn aýratynlyk: yzky gysgyçly hereketlendirijiniň kapotynyň aşagynda bir suw suw bilen doldurylyp bilner. Spreý düwmesini basanyňyzda bug ýokarlanýar, tüsse bulutlaryny wizual şekillendirýär. Ilkinji gezek synap göreniňizde eňegiňiz gaçýar haýran galmak!

  Driver Sürüjiniň kabinasy ähli tarapdan gazmak üçin 360˚ öwrülýär.

  Construction Gurluşyk gyzykly bolmagy üçin çyralar we sesler bilen çagalary götermek we toprak gazmak üçin çeýe gözegçilik.

  Const Excavator Radio Control oýnawajy bilen gurluşyk meýdançasyndaky başdan geçirmeleri oýnaň.Ulanylyşy aňsat dolandyryjy, gazuw oýnawaçyňyzy sürmegi ýönekeýleşdirýär.

  Track Gözlenýän galyňlyk, ýer ýüzünde elmydama iň oňat saklanmagy üpjün edýän çylşyrymly topografiýa we waer garşylygy bilen aňsatlyk bilen iş salyşýar.

  ◆ ABS we garyndy material önümiň daşky görnüşini has näzik edýär.

  Start Işe başlamak üçin zerur zatlaryň hemmesi eýýäm AA batareýalaryndan başga, eltip bermegiň çägine girizildi: Li-Lon batareýasynyň kömegi bilen 20 minutlap uzak işlemek mümkin. USB zarýad kabeli batareýalary aňsat güýçlendirmek üçin ulanylyp bilner. oýnamak arakesmelerinde.2.4 GGs uzakdan dolandyrmak, şol bir wagtyň özünde dostlar we dürli modeller bilen oýnamak mümkin.

  Building Bu bina oýnawaç klassiki gara we sary reňklerde bezelip, islendik gurluşyk oýunjaklarynyň ýygyndysyna ajaýyp goşundy bolýar.

  Funksiýa

  Öňe gidiň / Yza gaýdyň / Çepe öwrüliň / saga öwrüliň
  Gazmak we buldoz etmek
  Stoluň el bilen aýlanmagy 640 °
  Simulýasiýa sesi we ýagtylygy
  Püskürmek
  Awto demo
  Lift goluny aşak we ýokaryk dolandyryp bolýar.
  Dolandyryş aralygy: 30-40M
  Batareýanyň zarýad beriş wagty : 90-120min
  Oýun wagty : 15-20 minut