2023 Mega Show

MEGA SHOW sowgat, baýraklar, öý goşlary, aşhana we nahar, durmuş önümleri, oýunjaklar we çaga önümleri, Ro Christmasdestwo we baýramçylyk we sport önümleri üçin Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde güýzde Gonkongda Aziýanyň iň uly we möhüm çäresi.

Üç onýyllygyň dowamynda MEGA SHOW Series her oktýabr aýynda Gonkongda Aziýada öndürilen önümleriň esasy sergisi we gözleg merkezi boldy.30-njy neşirine giren bamper ölçegli 1-nji bölüm sessiýasynda Aziýadan we dünýäniň dürli künjeklerinden müňlerçe sergä gatnaşar, köp sanly sowgat we baýrak, öý goşlary, aşhana we naharhana, durmuş önümleri, oýunjaklar we çaga önümleri, Ro Christmasdestwo we baýramçylyk enjamlary, şeýle hem sport önümleri.Her ýyl geçiriljek mega gözleg ekstrawaganza, güýzde Günorta-Hytaý gözleg syýahatyna gelýän alyjylar üçin hökman görülmeli çärä öwrüldi, sebäbi bu sergide zerur zatlaryň hemmesini tapyp bilýärler.


Iş wagty: -20anwar-31-2024