RC ekskawator oýunjak 5 kanal 40Mhz uzakdan dolandyryş gurluşyk ýeňil we sesli oýunjak ulagy


 • Haryt belgisi:809141
 • Uckük awtoulag batareýasy (goşulan):3.7V Li-lon (goşulýar)
 • Uzakdan dolandyryş batareýasy:2 * AA
 • Batareýanyň zarýad beriş wagty:90-120min
 • Önümiň ölçegi:340 * 250 * 250mm
 • Önümiň agramy:669.3 Gram
 • Bukjanyň ölçegi:394 * 164 * 215mm
 • Bukjanyň agramy:1027.9 Gram
 • Garnituralar:1 sany USB kabeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Önümiň beýany

  Haryt bellikleri

  809141-10
  809141-11

  Forklift belgi goly

  Ekskawator belgi goly, beligiň işine tarap

  809141-12

  Ekskawatoryň aşagynda

  Ekskawator uzakdan dolandyrmak yzyna dolanyp biler

  809141-13

  Ekskawator belgi

  Uzakdan dolandyrmak ekskawator belgini işledip biler

  809141-14

  Kauçuk yzlar

  Gözlenýän galyňlyk çylşyrymly topografiýa bilen aňsatlyk bilen iş salyşýar we geýmek garşylygy berk däl

  Uzakdan dolandyryş görkezmeleri

  809141-15

  Görkezmek üçin gaplama

  809141-16

 • Öňki:
 • Indiki:

 • / R / C ekskawatoryň akyl belgi gazmagy has güýçli we reallaşdyrýar. Ekskawator gumy süpürip, in engineeringener awtoulagyna salýar, ses we ýeňil funksiýa bilen hakyky funksiýa çagalary gurluşyk binasynyň bagtyny başdan geçirýär.

  Driver Sürüjiniň kabinasy ähli tarapdan gazmak üçin 640˚ öwrülýär.

  Construction Gurluşyk gyzykly bolmagy üçin çyralar we sesler bilen çagalary götermek we toprak gazmak üçin çeýe gözegçilik.

  Const Excavator Radio Control oýnawajy bilen gurluşyk meýdançasyndaky başdan geçirmeleri oýnaň.Ulanylyşy aňsat dolandyryjy, gazuw oýnawaçyňyzy sürmegi ýönekeýleşdirýär.

  Track Gözlenýän galyňlyk, ýer ýüzünde elmydama iň oňat saklanmagy üpjün edýän çylşyrymly topografiýa we waer garşylygy bilen aňsatlyk bilen iş salyşýar.

  ◆ ABS materialy önümiň daşky görnüşini has näzik edýär.

  Start Işe başlamak üçin zerur zatlaryň hemmesi eýýäm AA batareýalaryndan başga, eltip bermegiň çägine girizildi: Li-Lon batareýasynyň kömegi bilen 25 minutlap uzak işlemegiň wagty mümkindir. USB zarýad kabeli batareýalary aňsat güýçlendirmek üçin ulanylyp bilner. oýun arakesmelerinde.

  Building Bu bina oýnawaç klassiki gara we sary reňklerde bezelip, islendik gurluşyk oýunjaklarynyň ýygyndysyna ajaýyp goşundy bolýar.

  ◆ OEM önüminiň reňki we bukjasy pes MOQ 1500 sany kompýuter bilen goldanar.

  Funksiýa

  Öňe we yza / Çepe we saga öwrüliň
  Gazmak
  Stoluň el bilen aýlanmagy 640 °
  Simulýasiýa sesi we ýagtylygy
  Dolandyryş aralygy: 10-15 metr
  Batareýanyň zarýad beriş wagty : 90-120min
  Oýun wagty : 20-25 minut